Oferta

CiężarówkaZakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 • reprezentacja podmiotów przed Urzędem Celnym
 • zgłoszenia celne importowe w procedurze zwykłej oraz w procedurze uproszczonej (możliwość odroczenia podatku VAT poprzez rozliczanie w deklaracji VAT7)
 • zgłoszenia celne eksportowe w procedurze zwykłej oraz w procedurze uproszczonej ( możliwe odprawy po godzinach pracy Urzędu Celnego bądź w dniu wolnym od pracy)
 • zgłoszenia w procedurach gospodarczych (uszlachetnianie, odprawy czasowe, przetwarzanie pod kontrolą)
 • przygotowanie dokumentów TIR, CMR, T2L
 • wypisywanie wniosków o wydanie świadectw pochodzenia, świadectw przewozowych EUR 1, ATR
 • zabezpieczanie i uiszczanie należności celnych oraz podejmowanie towarów po ich zwolnieniu
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych do Urzędu Celnego
 • doradztwo celne
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji INTRASTAT do izby Celnej (wraz z osobistym i bezpłatnym odbiorem i zwrotem dokumentów)
 • obsługa w zakresie podatku akcyzowego
 • przygotowanie wniosków o nadanie nr EORI
 • wypełnianie deklaracji AKC ( samochody osobowe, oleje, alkohole, pozostałe towary akcyzowe)
 • obsługa systemu EMCS dla towarów akcyzowych
 • reprezentacja podmiotów w zakresie uzyskiwania pozwoleń przy obrocie towarami akcyzowymi
 • sporządzanie wniosków – SANEPID, WIJHARS
 • rejestracja i aktualizacja danych w systemach SICS, PUESC
 • pośrednictwo w uzyskaniu numeru EORI